Foto testament voor website.jpg

Nalatenschapsafwikkeling

Veel zaken moeten direct worden gedaan

Na het overlijden moeten veel zaken worden uitgezocht en geregeld, zoals de uitvaart en de afwikkeling van de nalatenschap. Voor de nabestaanden, maar ook voor de executeur kan de afwikkeling van uw nalatenschap erg belastend zijn. Na uw overlijden zijn zij vaak bezig met het verwerken van het verlies en willen ze niet direct belast worden met de zakelijke kant van de uitvaart en de afwikkeling van de nalatenschap. Bovendien is het voor een direct familielid, die ook belanghebbende is, vaak lastig neutraal en objectief te handelen.

 

Nabestaanden niet belasten

Steeds meer mensen willen dat hun nalatenschap naar hun wensen worden afgehandeld maar hun nabestaanden daarmee niet belasten. En ook de executeur kan voor heel veel praktische zaken ontzien worden. Wij kunnen dit voor voor u uit handen nemen middels een boedelvolmacht. 

Nalatenschapsafwikkeling overdragen

Wij verzorgen natuurlijk ook de volledige (beneficiaire) afwikkeling van de nalatenschap voor u inclusief de boedelbeschrijving en de rekening en verantwoording.

Zo  nemen wij u alle administratieve zaken uit handen bijvoorbeeld het afwikkelen van de notariële stukken zoals de Verklaring van erfrecht. Daarnaast maken wij een financieel plaatje van de toekomstige inkomsten en uitgaven inzichtelijk voor de overgebleven levenspartner. Wij verzorgen ook de aangifte erfbelasting.

Ontruiming woning overdragen

Wij organiseren ook de ontruiming van de woning en de bezemklare oplevering zodat de woning kant-en-klaar voor de verkoop kan worden opgeleverd.