Levenstestament

Behoud de regie

In een levenstestament legt u vast wie uw financiële, medische en persoonlijke zaken zal regelen als u dit zelf niet meer kunt. En op weke manier dit moet gebeuren. Wij kunnen al deze belangrijke zaken en wensen als gevolmachtigde of toezichthouder voor u uitvoeren. Zo houdt u zelf de regie.

 

Op uw manier 

Wij maken samen met u een stappenplan zodat wij onze rol als gevolmachtigde of toezichthouder in het levenstestament in de lijn van uw gedachten voor u kunnen uitvoeren.

Hiervoor inventariseren wij al uw belangrijke zaken en wensen en leggen dit vast in een document.

Volmachten

Vervolgens laat u de financiële- en medisch/persoonlijke volmachten in een levenstestament opmaken bij de notaris. Wij worden hier dan als gevolmachtigde of toezichthouder in genoemd. 

Rust

U heeft dan de rust dat uw belangen in de lijn van uw eigen wensen worden behartigd als u dit zelf niet meer kunt.

Periodiek komen we bij u langs om de inhoud van uw levenstestament te toetsen op de huidige situatie en zo nodig aan te passen

Dorine Klautz

Juliette Kubbinga

06 29 34 46 88

06 23 52 35 62

Wij nemen deel aan:

Alliantie Veilig financieel ouder worden en

Manifest Zeist tegen Eenzaamheid