Foto testament voor website.jpg

Levenstestament

Behoud de regie

In een levenstestament legt u vast wie uw financiële, medische en persoonlijke zaken zal regelen als u dit zelf niet meer kunt. En op weke manier dit moet gebeuren. Wij kunnen al deze belangrijke zaken en wensen als gevolmachtigde of toezichthouder voor u uitvoeren. Zo houdt u zelf de regie.

 

Op uw manier 

Wij maken samen met u een stappenplan zodat wij onze rol als gevolmachtigde of toezichthouder in het levenstestament in de lijn van uw gedachten voor u kunnen uitvoeren.

Hiervoor inventariseren wij al uw belangrijke zaken en wensen en leggen dit vast in een document.

Volmachten

Vervolgens laat u de financiële- en medisch/persoonlijke volmachten in een levenstestament opmaken bij de notaris. Wij worden hier dan als gevolmachtigde of toezichthouder in genoemd. 

Rust

U heeft dan de rust dat uw belangen in de lijn van uw eigen wensen worden behartigd als u dit zelf niet meer kunt.

Periodiek komen we bij u langs om de inhoud van uw levenstestament te toetsen op de huidige situatie en zo nodig aan te passen