Veelgestelde vragen

Hoe weet ik dat mijn gegevens vertrouwelijk worden behandeld?
KlautzKubbinga heeft de gegevensverwerking aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens en moet zich houden aan de door hen gestelde regels.

Kosten nalatenschaps/boedelafwikkeling:

De kosten zijn EUR 99 per uur excl. BTW of bij executeurschap het wettelijke tarief 1%.

 

Kosten werkzaamheden als gevolmachtigde en/of toezichthouder in het Levenstestament:

De kosten zijn vanaf EUR 65,50 per uur excl BTW.

 

Kosten nalatenschapshandboek: 

De kosten zijn vanaf EUR 65,50 per uur excl BTW.

Wat is het verschil tussen een testament en het Nalatenschapshandboek?
Een testament is een document waarin iemand binnen de mogelijkheden van de wet bepaalt hoe zijn of haar nalatenschap zal worden verdeeld, wie de executeur zal zijn en wat diens bevoegdheden zullen zijn. Het Nalatenschapshandboek daarentegen is een registratie van allerlei praktische en administratieve zaken.

 

Kan KlautzKubbinga ook als (digitale) executeur optreden?
Ja, dat kan in bepaalde gevallen.

In welk gebied werkt KlautzKubbinga?
KlautzKubbinga werkt landelijk.

Hoe gaat nalatenschap/boedelafwikkeling in zijn werk?
Allereerst vindt er een kennismakingsgesprek plaats met familie of andere betrokkenen om te bespreken welke taken KlautzKubbinga over zou kunnen nemen. Bij instemming van alle erfgenamen en/of de executeur wordt vervolgens bepaald welke werkzaamheden uitgevoerd of overgenomen zullen gaan worden. Hiervoor is soms een notariële volmacht nodig.

Referenties?

Op aanvraag kunnen wij deze verstrekken.